ورود ثبت نام

توضیحات

مشاوره تسهيلات خريد تجهيزات، مواد اوليه و تامين سرمايه درگردش *امتياز آماده وام خريد و احداث كارخانه *طرحِ توسعه واحدهاى نيمه تعطيل *خريد و احداث زمين *ساخت واحد هاى توليدى *دارندگان سند،نيازمند سرمايه €€پروژه هاى صنعتى،كشاورزى، خدماتى، توريستى و پذيرايى،زراعى، ساخت و ساز،پخش و توزيع و صادرات محصول شما. €€€تهران شهرستان بخش و روستا€€€ مهرگان افريقا. تاسيس١٣٨٠ گواهينامه رسمي مشاوره مديريت cmc مشاوره كار آفريني و مديريت MBA مشاوره كارافرينى حرفه اى (سطح عالى)DBA
تحویل در محل فروش
نو

اطلاعات تماس

جهت مشاهده اطلاعات تماس ثبت نام نمائید
nopic

ActiveHelper LiveHelp Module